Selvekskludering

Selvekskludering fra din spillekonto, eller å pause spillekontoen din, skal være en mulighet du har hos alle nettcasino. Dette er noe som må være mulig hos alle, side dette er en del av kravene fra alle spillelisenser. Faktisk er dette et av de viktigste punktene når det kommer til ansvarlig spilling, for å verne om de spillerne som opplever at de har eller er i ferd med å miste kontrollen over hvor mye de spiller på nett.

Sett din spillekonto på pause

Selvekskludering er et verktøy for ansvarlig spillingHvor lenge du vil pause din konto når du velger å selvekskludere er opp til deg selv. Det finnes som regel noen ferdigsatte tidsrom, slik som ett døgn, én uke, én måned, tre måneder, seks måneder, eller for alltid. Eventuelt kan du som regel også velge å selv sette en dato for når du vil at din konto skal gjenåpnes. Hva alternativene er hos hvert enkelt nettcasino spørs litt hvilken spillelisens de benytter, og også hvilke ekstra redskaper de vil tilby på sine nettsider.

Å sette din konto på pause er altså et verktøy for å sikre ansvarlig spilling, men det betyr ikke at det kun er spillere med et spilleproblem som benytter disse verktøyene. Noen spillere ønsker rett og slett en pause for å fokusere på noe annet, eller for at de ikke lengre ønsker å ha spillekontoen sin åpen. Når du velger å pause spillekonteon din kan du alltid velge ulike grunner for din selvekskludering. Det kan være fordi at du ikke føler at du får mange eller gode nok bonuser fra casinoet, at du føler at du ikke vinner nok, at du bare trenger eller vil ha en pause fra spilling, eller at du har et spilleproblem. Legg merke til at dersom du velger spilleproblem som grunnen for at du stenger kontoen forsvinner muligheten til å sette en sluttdato på ekskluderingen din, da din konto i stedet blir sperret for fem år.

Oppheve en selvekskludering

Når du har valgt en selvekskludering kan du ikke gjenåpne din konto når du vil. I det tidsrommet du har valgt å sperre kontoen for mister du all tilgang til kontoen, og du kan ikke endre kontoinnstillinger, gjøre innskudd eller uttak, eller i det hele tatt logge inn. Du er altså helt blokkert fra casinoet.

Når tiden kommer og din tidsgrense er ferdig vil kontoen ikke nødvendigvis åpnes av seg selv. Her er reglene noe ulike fra casino til casino, avhengig av hvilken spillisens de har. Det er nemlig de ulike spillisensene som bestemmer reglene rundt dette, og ikke noe som casinoene kan velge selv. Derfor kan de heller ikke omgå reglene, da dette kan koste dem lisensen de har, som igjen er det som gir dem tillatelse til å i det hele tatt drive et nettcasino.

Hos noen casinoer vil din ekskludering automatisk oppheves, og du kan med en gang logge inn uten at du selv må gjøre noe. I andre tilfeller kan kontoen gjenåpnes først etter at du tar kontakt for å bekrefte at du ønsker spillekontoen aktivert igjen. Andre igjen kan kreve at du tar kontakt for å bekrefte oppheving av din selvekskludering, for så å kun åpne kontoen 1 eller 7 dager senere. Dette gjøres for at du skal kunne tenke deg om enda en gang, for å være sikker på at du virkelig ønsker å gjennoppta spillingen din.

Spillekonto ekskludert av casinoet

At muligheten for at du skal kunne stenge eller pause din konto selv er altså valgmuligheter som du har hos alle nettcasinoer, men det hender også at casinoet selv stenger din konto. Dette kan gjøres av ulike grunner, slik som svindel og annet forsøk på fusk, eller rett og slett fordi at de mener å ha oppdaget eller blitt informert om at du har et spilleproblem. Med informert mener vi fra en annen avdeling innen casinoet, slik som betalingsavdelingen, kundeservice, VIP avdelingen eller andre som har vært i kontakt med deg. De som stenger kontoen din er da avdelingen for ansvarlig spilling, som er der kun for å jobbe med beskyttelse av dine interesser. Ansvarlig spilling er nemlig viktig for alle casinoer, da dette er et krav fra spillisensene.

Dersom avdelingen for ansvarlig spilling mener at du muligens har et spilleproblem vil de ta kontakt med deg. Dette kan være via e-post eller telefon, men på et eller annet vis vil de ta kontakt. Dette enten for å informere deg om de verktøyene og selvhjelpstester som de har for å kartlegge et eventuelt spilleproblem, eller for å informere deg om hvor du kan finne hjelp. I noen tilfeller vil de også rett og seltt stenge din konto dersom de mener at din spilling har kommet ut av kontroll.

Hvis de mener at du er i risikosonen for å utvikle et spilleproblem kan de enten bli enige med deg om å pause spillkontoen din for en periode, eller at dere finner en spillegrense som du kan sette på kontoen for å begrense spillingen. Det finnes en rekke ulike spillegrenser som du kan velge mellom, og i noen tilfeller kan en kombinasjon av flere vært en god løsning.