TV-reklame for utenlandske spillselskaper – blir det nytt forbud?

En merkbar andel av den reklamen som i dag kan sees på norske TV-skjermer tilhører pengespill. Videre er en stor andel av disse reklamene tilhørende utenlandske spillselskap. For å begrense den mengden innflytelse som nettopp disse selskapene får gjennom denne typen reklame, så har regjeringen nå fremmet et forslag som tar sikte på å legge inn et lovforbud mot akkurat denne formen for markedsføring. Lovforbudet som omhandler utenlandske spillselskap sin evne til å markedsføre sine spill på norske TV-skjermer vil nå sendes inn for høring og vurderes nøye av den norske regjeringen.

Dette bunnen lovforbudet i

De fleste land hvor en kan benytte seg av pengespill har lisenser knyttet opp mot dette. I praksis betyr det at kun selskap som har lisens for pengespill får lov til å levere disse spillene, og dette gjelder da også å reklamere de samme spillene. Her i Norge er det for eksempel kun Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og et par private lotterier rundt om i landet som faktisk har lisens for pengespill. Det vil si, det er også kun disse selskapene som har den norske loven bak seg i henhold til å markedsføre sine pengespill på TV. På bakgrunn av dette ønsker Kulturdepartementet i Norge nå å få en slutt en gang for alle på den markedsføringen utenlandske spillselskaper har gjort i Norge i en årrekke.

Nytt lovforslagForslaget er fremmet av Kulturminister Trine Skei Grande, og det har blant annet fått stor støtte fra partier som KrF. Dette forslaget er altså tilegnet å avslutte markedsføringen for utenlandske spillselskap på TV en gang for alle. Sett bort i fra det norske lovverket knyttet til lisenser for pengespill, så retter forslaget oppmerksomhet mot en rapport fra fjoråret som omhandlet eksponering av TV-reklamer. Denne rapporten viste at en nordmann som ser på TV to timer om dagen vil eksponeres for rundt 24 pengespillreklamer hver uke.

Ikke bare ønsker Kulturministeren å slå ned på denne eksponeringen av TV-reklamer for utenlandske spillselskap. Faktisk inkluderer forslaget som nå er sendt inn til høring også en del som omhandler advarsler i henhold til spilling på utenlandske casinoer. Mange nordmenn spiller på utenlandske nettcasinoer, og det foreslås nå altså et varslingssystem rettet mot disse spillerne. I praksis vil en motta en varsel om at en bryter loven når en besøker og spiller hos en slik aktør.

Et spørsmål om ”sårbare spillere”

Kulturministeren trekker frem i forslaget at dets signifikans ikke ene og alene faller på den norske loven. Altså handler det ikke kun om å beskytte interessene til Norsk Tipping og de andre aktørene med lisens for spill her til lands. Lovforbudet som nå skal inn til høring fremmer nemlig det som kjennetegnes som enerettsmodellen. Denne er kort forklart, i følge forslaget, rettet mot å beskytte såkalte ”sårbare spillere”, i følge Kulturministeren.

En befolkningsundersøkelse fra 2015 fant nemlig at 122.000 spillere den gang var klassifisert som enten risiko- eller problemspillere. Dette er de seneste tallene som forslaget baserer seg på, og det viser til at mange nordmenn befinner seg innenfor et område der en ikke nødvendigvis klarer å holde styren på spillene slik en selv ønsker. Kulturministeren mener at forslaget som nå skal fjerne TV-reklamer fra utenlandske spillselskaper vil være med på å direkte beskytte denne gruppen mot eksponering for markedsføring fra nettopp denne typen aktører.EUs TV-direktiv sin rolle

Mange har allerede gått ut mot forslaget som nå har blitt lagt inn til høring. Hovedargument mot forbudet som skal ramme TV-reklamer fra utenlandske spillselskaper bunner i det som er kjent som EUs TV-direktiv. De som støtter utenlandske spillselskaper sin rett til å markedsføre seg selv på norske TV-skjermer hevder at det nye forslaget fra Kulturminister Trine Skei Grande er i strid med EUs TV-direktiv. Grunnen til at utenlandske spillselskap foreløpig har kunnet omgå det norske lovverket er nemlig at de har fulgt EU direktiv, et direktiv som tillater reklame for pengespill, så sant den er sendt fra et land der dette er lov.

EU flaggDet er nemlig i følge EU direktivet lov for spillselskapene å sende reklamer fra et land der de innehar lisens til dette. Derfor spiller det i grunn ingen rolle om selskapene ikke har lisens i Norge, da de ikke sender fra, men kun til Norge. Altså peker EU direktivet til at disse selskapene har loven på sin side, og de har dermed rettighetene til å vise frem reklamene for sine pengespill også på norske TV-skjermer.

Siden Norge er et aktivt medlem av EØS, så finnes det en rekke direktiver fra EU som vi er nødt til å følge. TV-direktivet som er nevnt ovenfor er en av disse mange direktivene. Det er nettopp gjennom at Norge har vært nødt til å følge dette direktivet at reklamene fra utenlandske pengespill har blitt sendt her til lands såpass lenge. Allikevel mener Kulturminister Trine Skei Grande at den nyeste revideringen av dette direktivet har åpnet rom for at Norge kan endre på situasjonen. Hennes forslag tar nemlig utgangspunkt i at Norges forpliktelser til å la utenlandske spillselskaper markedsføre seg over TV-skjermene nå har endret seg.

Så mye tjener TV-kanalene på reklamen

Gjentatte ganger i forslaget presiserer Kulturminister Trine Skei Grande at det hverken er TV-kanalene eller deres programmer som skal være gjenstand for forslagets restriksjoner. Det vil i følge forslaget altså kun være reklamene som skal av skjermen. Allikevel kan fjernede kanaler fort bli et resultat av forslaget. De største mediegruppene, slik som Nordic Entertainment Group og Discovery Networks Norway, kan nemlig rapportere om store reklameinntekter fra utenlandske spillselskaper. Faktisk teller reklameinntektene fra de utenlandske spillselskapene alene mellom 500 og 600 millioner hvert år.

Kulturdepartementet bekrefter disse summene, og det blir hevdet i forslaget at de seneste statistikkene peker på at de utenlandske spillselskapene faktisk investere tre ganger så mye i TV-reklamer som de norske spillselskapene. Med andre vil mediegruppene som tidligere ble nevnt lide store tap. Dermed kan kanaler de eier, slik som TV3, Viasat 4 og Eurosport ikke bare stå i fare for å miste finansiering for programmer, men hele kanaler kan faktisk bli lagt ned.

En historie av repeterte forslag til lovforbud

Lovforbudet som nå fremmes mot de utenlandske spillselskapene og deres innflytelse på norske TV-reklamer er ikke blant de første. Det er simpelthen bare ett av mange i en rekke forslag til lovforbud knyttet mot disse selskapene. Av forslaget er det uklart om Kulturminister Trine Skei Grand vil kunne finne rom i EU-direktivet for å vinne frem i høringen.

Det er derfor ikke klart om forslaget faktisk vil kunne slå igjennom i høringen i den norske regjeringen. Forbudet er derimot som sagt ikke det første, og forslag til forbud mot utenlandske spillselskaper og deres aktiviteter er nærmest blitt normen. For norske spillere ser det foreløpig ikke ut som stort egentlig ville endre seg, bortsett fra at en kanskje vil miste noen av sine aller mest kjære programmer og kanskje til og med TV-kanaler. Det skal bli spennende å se hvilken vei høringen vil trekke dette forslaget!